Ko-lokacija za smeštanje vašeg server u našim tehničkim centrima sa mogućnošću korišćenja 10 GB fiber linka za vaše servere u oblasti Stokholma.

Za mnoge kompanije skladištenje van telekomunikacija I kompjuterska oprema je veliki problem u današnje vreme jer kompanije moraju da obezbede sigurnosne centre, energetsko napajanje, rezervno napajanje (UPS), hlađenje. Odabirom naše ko-lokacione usluge možete odabrati da postavite servere sa 1 U ili možete iznajmiti baze (10 U), pola kabineta (21 U) ili cele kabinete (42 U). Naravno, I sami možete uspostaviti vaše centre. Za mušterije kojima je potrebna dodatna bezbednost obezbeđeni su posebni prostori, ograđeni metalnom konstrukcijom. Pošto sve više kompanija koristi virtuelizaciju važno je da fizičke prostorije imaju ujednačenu temperature sa odgovarajućnom vlažnošću vazduha sa rezervnim napajanjem u slučaju nestanka električne energije.

 

 

10 GB fiber link za vašu opremu

U Stokholmu možete dobiti kao mušterija 10 GB crni fiber link za vašu opremu. U koliko biste odabrali da investirate svu vašu opremu u takozvani hybrid cloud ne biste primetili nikakvu razliku kada bi brzina vaše opreme prešla više od 10 GB fiber linka.  Takodje možemo upakovati lösnignen  tako da je konfigurisan da možete da surfujete preko naših centara. Ovo znači da nemate ISP sa vama.

Redundancy

 

Pouzdane operacije

Hale sa podacima su pokrivene obezbeđenjem I nadgledaju se non stop pomoću NOC. Postoji nekoliko slojeva bezbednosti I nekoliko bezbednosnih zona kroz koje morate proći kako biste stigli do opreme. Tehnički centri imaju sledeće ISO sertifikate: 27001: 2005 | ISO 9001: 2008 | ISO 14001 | OHSAS 18001, što daje korisnicima dodatnu sigurnost. Vi birate gde želite da vaša oprema stoji iza fajervola ili možete sami konstruisati fajervol. U slučaju požara imamo sisteme za ranu detekciju dima (VESDA). Sistem je povezan sa automatskim aparatima za gašenje požara na bazi gasa koji ugušuju požar bez oštećenja opreme. Kako bismo osigurali maksimalne performanse svi podovi imaju konstantnu temperature 21-2 stepena, relativna vlažnost vazduha se održava između 50 I 10%. Obe stavke se konstantno nadgledaju od strane upravljačkog sistema zgrade. Data centri su optimizovani da povećaju energetsku efikasnost sa opremom koja ne škodi životnoj sredini I umanjuje izdvajanje ugljenika.