Pravila o Privatnosti

Mi u GNS-u smo radili veoma dugo kako bismo bezbedno rukovodili sa ličnim podacima naših klijenata i kao rezultat toga predstavljamo novi način regulisanja zaštite podataka, GDPR, koji će biti aktivan u EU od 25. Maja. Svrha ove regulacije je da se nametnu dosta strožiji zahtevi od strane menadzmenta kompanija o ličnim podacima i kako bi se obezbedila transparentnost izmedju zaposlenih i mušterija. Kada kao mušterija u GNS-u kada dobijete informaciju o odradjenim zadacima u ovoj kompaniji i budu vam dostavljene korigovane informacije, možete nas kontaktirati na dataskyddsombud@gns.se.

Kako u GNS-u vodimo računa o ličnim podacima sa osobljem koje ima pristup

U GNS-u čuvamo lične podatke mušterija kako bismo mogli da fakturišemo uslugu koju klijent koristi. Generalno, mušterija salje lične informacije putem e-maila ili direktno preko sajta. Ove poruke neće odmah biti uklonjene sa sajta nego će biti čuvane godinu dana radi sigurnosti mušterije I GNS-a. Lični podaci koje prikupljamo se sastoje od imena kompanija, brojeva organizacija, adresa naplate, e-mail adresa i detalja kontakta o referentnoj osobi. Mi nemamo rutinu da čuvamo brojeve naših mušterija ali se to može desiti. Kod nas, zaposleni u GNS-u, administratori u Svea Okonomi, e-economic, Fortnox i Crescendo Accountants & Consultants imaju pristup ličnim podacima mušterija. Svi lični podaci se skladište i čuvaju u sigurnim serverima unutar švedske granice. Ovi podaci se brišu nakon isteka roka i server se zatvara.

Obaveštenja

Mi u GNS-u takodje šaljemo obaveštenja na zahtev mušterija. Medjutim, mušterija ima mogućnost da odbije ovu opciju. Kada se dogodi da klijent onemogući ovu opciju, mail-ovi će biti izbrisani iz sistema i on/ona neće više primati obaveštenja.

IP Adresa

GNS čuva IP adrese od posetioca  za statistiku sajta, sigurnosne svrhe i zbog dokaza. Skladištenje ovih informacija se obavlja preko sigurnih usluga unutar švedskih granica. 

Cookies

GNS-ov sajt ceni visok nivo sigurnosti kada upravlja sa ličnim podacima mušterija i dugo vremena smo radili sa transparentnim procedurama za slučajeve bilo kakve opasnosti. U slučaju da dodje do incidenta, izveštaj će biti objavljen na sajtu, gns.se, a detaljan izveštaj će biti prosledjen do ugrožene mušterije.
Mi u GNS-u takodje radimo na city-dizajnu privatnosti u našim sistemima, što znači da imamo ugradjene mehanizme u našim IT sistemima koji za cilj imaju da zaštite ličnu privatnost. U GNS-u takodje podržavamo portabilnost, što znači da mušterija može da dobije informacije i prosledi ih dalje.

Deljenje Privatnih Informacija

Mi u GNS-u ne delimo naše podatke, ali ako registrovano osoblje kao Inspektorat za podatke ili neko drugo ovlašćeno lice zahtevaju informacije od nas u vezi obrade ličnih podataka, saradnja će biti omogućena u dozvoljenim granicama. Niko ne može otkriti lične podatke o obradi ličnih informacija bez prethodnog pristanka druge strane osim ako zbrana ili odluka ne dolazi od relevantnih organa ili ako se ta strana uvrstava u zakonodavni deo. 

Saglasnost

Kada postanete GNS mušterija, klijent se slaže sa tim da GNS čuva lične informacije kao što je navedeno u datim uslovima. Mušterija može da povuče ovu odluku, što bi značilo da će GNS prestati da obradjuje lične podatke ili unapredjuje prethodno podnesene informacije. Kako bi se opozvala ova odluka, potrebno je samo poslati mail na dataskyddsombud@gns.se


Drugo

Kod nas u GNS SWEDEN AB, važno je da su naše mušterije svesne da nas mogu kontaktirati ili Inspektorat za podatke u slučaju incidenata, problema ili žalbi. U GNS-u, Linnea Grčić je lice koje je odgovorno za zaštitu podataka.