U današnjoj poslovnoj sredini, važno je pronaći rešenja email I komunikacije kako bi se povećala efektivnost zaposlenih I isplativost, što će dati dosta dobre rezultate u poslovanju.

GNS Hosted exchange server 2016 vam pomaže da povećate produktivnost više nego ikada. Sve to je zahvaljujući karakteristikama koje se mogu nositi sa nadolazećim zahtevima za veću mobilnost I mogućnost stalnom pristupu(bez obzira na lokaciju( informacijama, pojednostavljenoj IT administraciji I boljoj sigurnosti.

Glavne prednosti

Serveri locirani u švedskom data centru- Ukoliko neke kompanije nisu u mogućnosti ili ne žele da skladište podatke u švedskoj mogu koristiti našu cloud uslugu hosted exchange 2016. Svi podaci su uvek skladišteni u data centru u švedskoj. Ovo se odnosi za sve naše cloud usluge.

Povećama fleksibilnost- GNS Hosted exchange server 2016 daje vam veću fleksibilnost pa se možete više fokusirati na vaše bitne potrebe I imaćete jednostavan pristup vašem e-mailu.

Pristup bilo gde- Exchange 2016 štiti od spamova I virusa I olakšava  napore zaštite komunikacije u kompaniji. Exchange server 2016 dosta olakšava zaštitu komunikacije u kompaniji I e-mailova, govorne pošte, instant messaging I dosta toga više- sa vašeg radnog računara ili virtuelno na mreži ili preko mobilnog uredjaja. GNS Hosted exchange server 2016 takodje dodaje nove karakteristike produktivnosti koje mogu pomoći vama I vašim zaposlenima da lakše organizuju njihove inboxe I prioritizuju komunikaciju na bolji način. Unapredjena bezbednost I pouzdanost- Exchange 2016

Visoka tolerancija na greške- GNS ima 4 DNS server na različitim geografskim lokacijama. Replica baze podataka Exchange server(DAG; dostupna grupa baze podataka) je takodje locirana na 4 različite lokacije takozvane “Geo Clustering”. Ovo znači da je vreme zastoja veoma malo.

Dodatne karakteristike I poboljšanja u GNS Hosted exchange 2016:

Podrška za aplikacije- sa ovim apdejtom(service pack 1), postoji podrška za takozvane “apss”. Ukoliko imate posredni sadržaj, adresa se može koristiti ukoliko želite da otvorite uslugu “Bing Mapps” gde imate mapu adrese I dobijate instrukcije za tu adresu.

 Oflajn rad- radite oflajn sa Outlook Web App. Nova karakteristika u Hosted exchange 2016 koja omogućava korisniku da radi sa “Webmailom” čak I kada korisnik nema pristup internet mreži. Korisnik može kreirati e-mail poruke, slati e-mail poruke. Onda kada korisnik ima pristup internet promene se sinhronizuju I poruke se šalju.

Hosted Exchange offline

 

 

Kalendari- korisnik sada može iamti nekoliko kalendara na podeljen način. Podaci sa svakog kalendara imaju svoju boju, što olakšava korisniku da identifikuje kom kalendaru šta pripada. Kod pravljenja prozora korisnik može videti više kalendara na podaljen način ili u odvojenim kolonama.

Mesečni pregled sada sadrži agendu za odabrane dane, dajući korisniku više informacija kada pregledaju dnevne aktivnostio. Sa kalendara, korisnik može kliknuti na ciljani predmet I “pop up” prozor sa detaljima će se pojaviti.

Hosted Exchange kalender månads vy

 

  • Možete videti nekoliko kalendara od ljudi jedan pored drugog
  • Grupne e-mailove nakon odvojenih razgovora
  • Mogućnost ignorisanja razgovora
  • Punu podršku za višestruko korišćenje browsera
  • Unapredjeni ActiveSync
  • Onlajn folder sa podacima

 

 

Zašto da unajmite GNS?

GNS je jedan od retkih snabdevača Hosted exchange 2016 u švedskoj koji nije predprodavac usluga druge kompanije. Iznećićete suvišne troškove I garantujemo da do njih neće doći. Za razliku od predprodavaca mi imamo punu fizičku kontrolu nad našim serverima u vako doba u toku cele godine.

To takodje znači da nismo uzeli standardizovane proizvode koima se vi morati prilagoditi. Imamo mogućnost da prilagodimo uslugu I rešenja prema vašim željama.

Odabirom usluge GNS Hosted exchange 2016 znači da nam dajete punu odgovornost kako biste imali sigurnu IT sredinu I fiksne mesečne troškove. Usluga uključuje besplatnu mobilnu I e-mail podršku. Putem našeg SPLA ugovora licence sa Microsoftom, vi I vaši zaposleni ćete imati pun pristup svim licencama. Troškove ćete imati samo za vreme trajanja ugovora.

Podrazumeva 5GB prostora za skladištenje e-mailova, podataka I dokumenata vezanih za uslugu, što se naravno može I proširiti ukoliko je potrebno. Mi ćemo voditi računa o svim apdejtovima I brinuti o hardveru, softveru I rezervnim kopijama. Sava saobraćaj izmedju vas I Microsoft hosted Exchange server je enkriptovan sa 256-bitnim SSL sertifikatom. Sve što radite u Hostef exchange account putem mobilnog uredjaja biće takodje prikazano na vašem regularnom e-mail accountu.

Želite da imati Hosted exchange u cloudu kao uslugu clouda? Exchange 2016 kao cloud rešenje” budite slobodni da koristite naš demo account. Više informacija ovde. Takodje možete dobiti Microsoft Hosted exchange 2016 server koji ima posvećen e-mail server. Kontaktirajte nas na support@gns.se za više informacija.

 


Hosted Exchange 2016 Full Medium Small
Mesečne troškove po korisniku 4,9 € mesečno 2,9 € mesečno 1,4 € mesečno
Prostor po korisniku
10 GB 2 GB 2 GB
MAPI ( Shared kalendari , zajednička adresa knjige) Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
ActiveSinc Direct Push ( mobilni e-mail ) sa daljinskim Vipe Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
Oulook PC 2007/2010/2013 Outlook 2011 MAC Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
Zajednički računa primer . info@iourdomain.com Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
Kolaborativni kalendari Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
Kolaborativni kontakti Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
Kolaborativni folderi Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
Zajednički folderi(Public folders) Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
POP/IMAP Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Denna funktion stöds inte i denna Hosted Exchange paketering
Webmail Outlook Webb Access Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion
Neograničeno Domeni Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion
Neograničeno meejl aliasi Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion
Antivirus & Spamfilter Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion
Backup  Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion Hosted Exchange hat stöd för denna funktion